Úloha ID 39 - test Matematika

Úlohu řešilo 846 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2010, 17:52

Fotografie k úloze

Výraz na obrázku má hodnotu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 846
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 554
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 88 návštěvníků
Odpověď B: 71 návštěvníků
Odpověď C: 81 návštěvníků
Odpověď D: 52 návštěvníků
Odpověď E: 554 návštěvníků