Úloha ID 39 - test Matematika

Úlohu řešilo 872 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2010, 17:52

Fotografie k úloze

Výraz na obrázku má hodnotu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 872
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 574
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 88 návštěvníků
Odpověď B: 73 návštěvníků
Odpověď C: 83 návštěvníků
Odpověď D: 54 návštěvníků
Odpověď E: 574 návštěvníků