This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 39 - test Matematika

Úlohu řešilo 911 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2010, 17:52

Výraz na obrázku má hodnotu:


Fotografie k úloze

Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 911
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 611
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 88 návštěvníků
Odpověď B: 74 návštěvníků
Odpověď C: 83 návštěvníků
Odpověď D: 55 návštěvníků
Odpověď E: 611 návštěvníků