This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 343 - test Matematika

Úlohu řešilo 240 lidí
Zveřejněno: 4. 11. 2016, 20:19

Který bod náleží funkci y = 3 − (1/2) x2 ?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 240
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 194
Procentuální úspěšnost: 81%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 13 návštěvníků
Odpověď B: 7 návštěvníků
Odpověď C: 194 návštěvníků
Odpověď D: 20 návštěvníků
Odpověď E: 6 návštěvníků