This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 342 - test Matematika

Úlohu řešilo 251 lidí
Zveřejněno: 4. 11. 2016, 20:19

Výraz loga(3x−7), má smysl pro:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 251
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 221
Procentuální úspěšnost: 88%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 3 návštěvníků
Odpověď B: 221 návštěvníků
Odpověď C: 8 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků
Odpověď E: 7 návštěvníků