Úloha ID 342 - test Matematika

Úlohu řešilo 136 lidí
Zveřejněno: 4. 11. 2016, 20:19

Výraz loga(3x−7), má smysl pro:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 136
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 113
Procentuální úspěšnost: 83%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1 návštěvníků
Odpověď B: 113 návštěvníků
Odpověď C: 6 návštěvníků
Odpověď D: 10 návštěvníků
Odpověď E: 6 návštěvníků