This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 316 - test Matematika

Úlohu řešilo 241 lidí
Zveřejněno: 26. 10. 2016, 21:17

Který z níže uvedených bodů leží na grafu funkce y=3x+1:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Dosaďte si: bod [x=2, y=7] do rovnice  y=3x+1 a dostanete 7=3*2+1, tedy 7=7.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 241
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 197
Procentuální úspěšnost: 82%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 197 návštěvníků
Odpověď B: 1 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 3 návštěvníků
Odpověď E: 31 návštěvníků