This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 315 - test Matematika

Úlohu řešilo 280 lidí
Zveřejněno: 26. 10. 2016, 20:34

Jak lze po úpravě zapsat √45


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 280
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 240
Procentuální úspěšnost: 86%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 10 návštěvníků
Odpověď B: 240 návštěvníků
Odpověď C: 5 návštěvníků
Odpověď D: 22 návštěvníků
Odpověď E: 3 návštěvníků