Úloha ID 315 - test Matematika

Úlohu řešilo 161 lidí
Zveřejněno: 26. 10. 2016, 20:34

Jak lze po úpravě zapsat √45


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 161
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 135
Procentuální úspěšnost: 84%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 135 návštěvníků
Odpověď C: 2 návštěvníků
Odpověď D: 17 návštěvníků
Odpověď E: 1 návštěvníků