Úloha ID 315 - test Matematika

Úlohu řešilo 201 lidí
Zveřejněno: 26. 10. 2016, 20:34

Jak lze po úpravě zapsat √45


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 201
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 172
Procentuální úspěšnost: 86%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 7 návštěvníků
Odpověď B: 172 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 17 návštěvníků
Odpověď E: 2 návštěvníků