This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 30 - test Matematika

Úlohu řešilo 1213 lidí
Zveřejněno: 10. 9. 2010, 13:36

Počet řešení rovnice 42x=16x je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Úprava lévé strany rovnice: 42x=(4x4)x=16x

=> obě strany rovnice jsou stejné => x může být libovolně zvolené číslo => nekonečně mnoho kořenů rovnice.

EDIT 13.12. Omlouvám se za špatně zatrženou odpověď, už je vše OK.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1213
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 665
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 103 návštěvníků
Odpověď B: 258 návštěvníků
Odpověď C: 153 návštěvníků
Odpověď D: 34 návštěvníků
Odpověď E: 665 návštěvníků