This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 28 - test Matematika

Úlohu řešilo 680 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:39

Řešením soustavy rovnic:

x + y = 34

log2x + log2y = 6

 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 680
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 291
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 137 návštěvníků
Odpověď B: 154 návštěvníků
Odpověď C: 291 návštěvníků
Odpověď D: 38 návštěvníků
Odpověď E: 60 návštěvníků