This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 28 - test Matematika

Úlohu řešilo 716 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:39

Řešením soustavy rovnic:

x + y = 34

log2x + log2y = 6

 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 716
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 313
Procentuální úspěšnost: 44%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 143 návštěvníků
Odpověď B: 160 návštěvníků
Odpověď C: 313 návštěvníků
Odpověď D: 40 návštěvníků
Odpověď E: 60 návštěvníků