Úloha ID 262 - test Matematika

Úlohu řešilo 3310 lidí
Zveřejněno: 10. 2. 2013, 15:58

Z následujících čísel je nejmenší:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Ludolfovo číslo = pí = 3,14..

Eulerovo číslo = e = 2,71..

√9 = 3

√10 > 3


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3310
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1260
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 439 návštěvníků
Odpověď B: 1260 návštěvníků
Odpověď C: 137 návštěvníků
Odpověď D: 191 návštěvníků
Odpověď E: 1283 návštěvníků