This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 262 - test Matematika

Úlohu řešilo 3393 lidí
Zveřejněno: 10. 2. 2013, 15:58

Z následujících čísel je nejmenší:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Ludolfovo číslo = pí = 3,14..

Eulerovo číslo = e = 2,71..

√9 = 3

√10 > 3


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3393
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1321
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 446 návštěvníků
Odpověď B: 1321 návštěvníků
Odpověď C: 137 návštěvníků
Odpověď D: 192 návštěvníků
Odpověď E: 1297 návštěvníků