This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 258 - test Matematika

Úlohu řešilo 1952 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2013, 12:06

Počet všch prvočísel větších než 2 a menší než 50 je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1952
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 587
Procentuální úspěšnost: 30%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 211 návštěvníků
Odpověď B: 235 návštěvníků
Odpověď C: 587 návštěvníků
Odpověď D: 421 návštěvníků
Odpověď E: 498 návštěvníků