This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 255 - test Matematika

Úlohu řešilo 940 lidí
Zveřejněno: 3. 2. 2013, 20:52

Po úpravě komplexního čísla (6i − 12)/(3 + 3i) dostaneme:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

(6i − 12)/(3 + 3i) = (2i − 4)/(1 + i)* (1 − i)/(1 − i) = (2i − 4)*(1 − i)/2 = (i − 2)*(1 − i) = i + 1 − 2 + 2i = −1 +3i


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 940
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 310
Procentuální úspěšnost: 33%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 348 návštěvníků
Odpověď B: 95 návštěvníků
Odpověď C: 310 návštěvníků
Odpověď D: 83 návštěvníků
Odpověď E: 104 návštěvníků