Úloha ID 240 - test Matematika

Úlohu řešilo 1190 lidí
Zveřejněno: 8. 5. 2012, 15:01

Předpokládejme množiny A = {−3, 0, 2/3, 5, 12}, B = {−3, −2, −1, 0, 1,...} a N množinu všech přirozených čísel. Průnik množin A, B a N je množina:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Množina přizozených čísel (všech kladných celých čísel) neobsahuje nulu! Průnik množin B a N je množina N ( N = {1,2,3,..} ). Průnik množin N a A je {5, 12}.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1190
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 446
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 58 návštěvníků
Odpověď B: 165 návštěvníků
Odpověď C: 327 návštěvníků
Odpověď D: 194 návštěvníků
Odpověď E: 446 návštěvníků