This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 240 - test Matematika

Úlohu řešilo 1241 lidí
Zveřejněno: 8. 5. 2012, 15:01

Předpokládejme množiny A = {−3, 0, 2/3, 5, 12}, B = {−3, −2, −1, 0, 1,...} a N množinu všech přirozených čísel. Průnik množin A, B a N je množina:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Množina přizozených čísel (všech kladných celých čísel) neobsahuje nulu! Průnik množin B a N je množina N ( N = {1,2,3,..} ). Průnik množin N a A je {5, 12}.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1241
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 481
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 58 návštěvníků
Odpověď B: 169 návštěvníků
Odpověď C: 336 návštěvníků
Odpověď D: 197 návštěvníků
Odpověď E: 481 návštěvníků