Úloha ID 233 - test Matematika

Úlohu řešilo 1624 lidí
Zveřejněno: 25. 3. 2012, 20:38

Matematikům Petrovi, Mírovi, Honzovi a Tomášovi se na soustředění při návratu ze Sněžky povedlo stihnout o dvě hodiny dřívější autobus na chatu než vedoucím a tak se rozhodli, že si skočí ještě na pivo(a). Tomášovi trvá vypití piva 1,4 krát déle než Honzovi, Honzovi 1,3 krát déle než Mírovi a Mírovi 1,2 krát déle než Petrovi. Petr vypije pivo za 10 minut. Kolik nejvíce si mohl dát Tomáš piv, aby chlapci odešli ze zahrádky hospody dříve, než okolo projdou vedoucí?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Čísla jsou zaokrouhlována na celé minuty.

Tomáš Honza Míra Petr počet piv
22 16 12 10 1
44 31 24 20 2
66 47 36 30 3
87 62 48 40 4
109 78 60 50 5
131 94 72 60 6

Pozn. Úloha je fiktivní, smyšlená, není založená na pravdivých informacích a nemá výchovný charakter :−)


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1624
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 767
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 193 návštěvníků
Odpověď B: 267 návštěvníků
Odpověď C: 767 návštěvníků
Odpověď D: 193 návštěvníků
Odpověď E: 204 návštěvníků