Úloha ID 233 - test Matematika

Úlohu řešilo 1584 lidí
Zveřejněno: 25. 3. 2012, 20:38

Matematikům Petrovi, Mírovi, Honzovi a Tomášovi se na soustředění při návratu ze Sněžky povedlo stihnout o dvě hodiny dřívější autobus na chatu než vedoucím a tak se rozhodli, že si skočí ještě na pivo(a). Tomášovi trvá vypití piva 1,4 krát déle než Honzovi, Honzovi 1,3 krát déle než Mírovi a Mírovi 1,2 krát déle než Petrovi. Petr vypije pivo za 10 minut. Kolik nejvíce si mohl dát Tomáš piv, aby chlapci odešli ze zahrádky hospody dříve, než okolo projdou vedoucí?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Čísla jsou zaokrouhlována na celé minuty.

Tomáš Honza Míra Petr počet piv
22 16 12 10 1
44 31 24 20 2
66 47 36 30 3
87 62 48 40 4
109 78 60 50 5
131 94 72 60 6

Pozn. Úloha je fiktivní, smyšlená, není založená na pravdivých informacích a nemá výchovný charakter :−)


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1584
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 741
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 189 návštěvníků
Odpověď B: 264 návštěvníků
Odpověď C: 741 návštěvníků
Odpověď D: 189 návštěvníků
Odpověď E: 201 návštěvníků