Úloha ID 225 - test Matematika

Úlohu řešilo 1286 lidí
Zveřejněno: 26. 2. 2012, 22:24

Pro jaký parametr p má následující rovnice právě jedno řešení: 4x2 + 2px + 10 = 1


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Diskriminant musí být roven nule. 4p2 = 4*4*9 => p1=6 , p2=−6.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1286
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 371
Procentuální úspěšnost: 29%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 156 návštěvníků
Odpověď B: 214 návštěvníků
Odpověď C: 159 návštěvníků
Odpověď D: 371 návštěvníků
Odpověď E: 386 návštěvníků