This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 221 - test Matematika

Úlohu řešilo 1001 lidí
Zveřejněno: 29. 1. 2012, 22:49

Předpokládejme množiny A = {−3, 0, 2/3, 3, 12}, B = {−3, −2, −1, 0, 1,...} a N množinu všech přirozených čísel. Průnik množin B a N je množina:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Množina přizozených čísel (všech kladných celých čísel) neobsahuje nulu! Průnik množin B a N je množina N ( N = {1,2,3,..} ).


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1001
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 384
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 113 návštěvníků
Odpověď B: 384 návštěvníků
Odpověď C: 160 návštěvníků
Odpověď D: 87 návštěvníků
Odpověď E: 257 návštěvníků