This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 218 - test Matematika

Úlohu řešilo 1227 lidí
Zveřejněno: 17. 1. 2012, 17:18

Obraz bodu A[2,3] podle středu souměrnosti S[4,1] je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

osa x: (2 + 6) / 2 = 4

osa y: (3 − 1) / 2 = 1


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1227
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 757
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 147 návštěvníků
Odpověď B: 757 návštěvníků
Odpověď C: 205 návštěvníků
Odpověď D: 65 návštěvníků
Odpověď E: 53 návštěvníků