This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 214 - test Matematika

Úlohu řešilo 1408 lidí
Zveřejněno: 4. 1. 2012, 16:46

Kolika způsoby lze 4 dívky a 8 chlapců rozdělit na dvě šestičlenná družstva tak, aby v každém byly právě dvě dívky a čtyři chlapci?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Správná odpověď: 420


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1408
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 774
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 198 návštěvníků
Odpověď B: 195 návštěvníků
Odpověď C: 143 návštěvníků
Odpověď D: 98 návštěvníků
Odpověď E: 774 návštěvníků