This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 214 - test Matematika

Úlohu řešilo 1381 lidí
Zveřejněno: 4. 1. 2012, 16:46

Kolika způsoby lze 4 dívky a 8 chlapců rozdělit na dvě šestičlenná družstva tak, aby v každém byly právě dvě dívky a čtyři chlapci?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Správná odpověď: 420


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1381
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 752
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 196 návštěvníků
Odpověď B: 195 návštěvníků
Odpověď C: 142 návštěvníků
Odpověď D: 96 návštěvníků
Odpověď E: 752 návštěvníků