This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 210 - test Matematika

Úlohu řešilo 1014 lidí
Zveřejněno: 9. 12. 2011, 18:21

Výška rovnostranného trojúhelku o délce strany 10j je číslo z intervalu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

v = a/2*√3

v ≈ 8,7j (zaokrouhleně)


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1014
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 433
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 101 návštěvníků
Odpověď B: 433 návštěvníků
Odpověď C: 58 návštěvníků
Odpověď D: 166 návštěvníků
Odpověď E: 256 návštěvníků