Úloha ID 208 - test Matematika

Úlohu řešilo 1109 lidí
Zveřejněno: 4. 12. 2011, 22:20

Součet geometrické posloupnosti: 4 + 2 + 1 + 1/2 + 1/4 + ... se limitně (v nekonečnu) blíží k:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

1/2 + 1/4 + 1/8 + .. = 1


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1109
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 421
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 90 návštěvníků
Odpověď B: 259 návštěvníků
Odpověď C: 421 návštěvníků
Odpověď D: 68 návštěvníků
Odpověď E: 271 návštěvníků