Úloha ID 206 - test Matematika

Úlohu řešilo 775 lidí
Zveřejněno: 19. 11. 2011, 11:57

Vrchol paraboly dané tvarem f:y=x2 + x - 6 je v bodě:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

f:y=(x + 1/2)2 - 25/4 => x=-1/2, y=-25/4

 


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 775
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 380
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 69 návštěvníků
Odpověď B: 380 návštěvníků
Odpověď C: 96 návštěvníků
Odpověď D: 111 návštěvníků
Odpověď E: 119 návštěvníků