Úloha ID 199 - test Matematika

Úlohu řešilo 1146 lidí
Zveřejněno: 6. 11. 2011, 14:38

Kolik má kvádr o stranách a,b,c (kde a≠b Λ b≠c Λ a≠c) různě dlouhých tělesových úhlopříček?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Všechny tělesové úhlopříčky kvádru jsou stejně dlouhé.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1146
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 399
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 399 návštěvníků
Odpověď B: 206 návštěvníků
Odpověď C: 245 návštěvníků
Odpověď D: 108 návštěvníků
Odpověď E: 188 návštěvníků