Úloha ID 199 - test Matematika

Úlohu řešilo 1123 lidí
Zveřejněno: 6. 11. 2011, 14:38

Kolik má kvádr o stranách a,b,c (kde a≠b Λ b≠c Λ a≠c) různě dlouhých tělesových úhlopříček?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Všechny tělesové úhlopříčky kvádru jsou stejně dlouhé.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1123
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 388
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 388 návštěvníků
Odpověď B: 205 návštěvníků
Odpověď C: 237 návštěvníků
Odpověď D: 107 návštěvníků
Odpověď E: 186 návštěvníků