Úloha ID 199 - test Matematika

Úlohu řešilo 1161 lidí
Zveřejněno: 6. 11. 2011, 14:38

Kolik má kvádr o stranách a,b,c (kde a≠b Λ b≠c Λ a≠c) různě dlouhých tělesových úhlopříček?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Všechny tělesové úhlopříčky kvádru jsou stejně dlouhé.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1161
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 404
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 404 návštěvníků
Odpověď B: 211 návštěvníků
Odpověď C: 249 návštěvníků
Odpověď D: 108 návštěvníků
Odpověď E: 189 návštěvníků