Úloha ID 195 - test Matematika

Úlohu řešilo 737 lidí
Zveřejněno: 1. 11. 2011, 20:40

Kolik má kvádr o stranách a,b,c (kde a≠b Λ b≠c Λ a≠c) různě dlouhých stěhových úhlopříček?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Kvádr se skládá ze šesti stěn. Protější dvojice jsou vždy stejně velké, tudíž má daný kvádr právě 3 různě dlouhé stěnové úhlopříčky.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 737
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 370
Procentuální úspěšnost: 50%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 149 návštěvníků
Odpověď B: 370 návštěvníků
Odpověď C: 77 návštěvníků
Odpověď D: 56 návštěvníků
Odpověď E: 85 návštěvníků