Úloha ID 193 - test Matematika

Úlohu řešilo 832 lidí
Zveřejněno: 23. 10. 2011, 11:26

Fotografie k úloze

limita na obrázku je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

pro x−>2− je limita −∞, pro x−>2+ je limita ∞ => limita pro x−>2 neexistuje.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 832
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 394
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 138 návštěvníků
Odpověď B: 84 návštěvníků
Odpověď C: 101 návštěvníků
Odpověď D: 394 návštěvníků
Odpověď E: 115 návštěvníků