This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 193 - test Matematika

Úlohu řešilo 897 lidí
Zveřejněno: 23. 10. 2011, 11:26

Limita na obrázku je:


Fotografie k úloze

Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

pro x−>2− je limita −∞, pro x−>2+ je limita ∞ => limita pro x−>2 neexistuje.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 897
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 426
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 153 návštěvníků
Odpověď B: 90 návštěvníků
Odpověď C: 103 návštěvníků
Odpověď D: 426 návštěvníků
Odpověď E: 125 návštěvníků