Úloha ID 191 - test Matematika

Úlohu řešilo 1064 lidí
Zveřejněno: 21. 10. 2011, 01:20

Plot kolem zahrady se skládá ze 4 částí. Mám 6 různých barev, každou část musím natřít jinou barvou. Kolika způsoby mohu plot natřít?

 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Použijeme o 4-členou variaci z 6-ti prvků bez opakování. Tj: 6*5*4*3=360


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1064
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 706
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 132 návštěvníků
Odpověď B: 101 návštěvníků
Odpověď C: 83 návštěvníků
Odpověď D: 42 návštěvníků
Odpověď E: 706 návštěvníků