This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 187 - test Matematika

Úlohu řešilo 1177 lidí
Zveřejněno: 13. 10. 2011, 10:23

Kolik existuje různých trojúhelníků, o nichž víme, že:

b = 7cm; c = 8cm ; ß = 45°


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Trojúhelník, u něhož víme délky dvou stran a úhel proti jiné než nevětší straně, nemusí jednoznačně určen.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1177
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 246
Procentuální úspěšnost: 21%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 131 návštěvníků
Odpověď B: 615 návštěvníků
Odpověď C: 246 návštěvníků
Odpověď D: 81 návštěvníků
Odpověď E: 104 návštěvníků