Úloha ID 180 - test Matematika

Úlohu řešilo 1218 lidí
Zveřejněno: 21. 9. 2011, 15:09

jedna jedna devitina z jedne dvanactiny z cisla 60 je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

60/12/9=5/9


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1218
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 667
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 667 návštěvníků
Odpověď B: 123 návštěvníků
Odpověď C: 92 návštěvníků
Odpověď D: 24 návštěvníků
Odpověď E: 312 návštěvníků