Úloha ID 18 - test Matematika

Úlohu řešilo 934 lidí
Zveřejněno: 1. 9. 2010, 04:47

Poměr poloměrů vepsané a opsané kružnice rovnostrannému trojúhelníku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 934
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 338
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 180 návštěvníků
Odpověď B: 338 návštěvníků
Odpověď C: 179 návštěvníků
Odpověď D: 113 návštěvníků
Odpověď E: 124 návštěvníků