Úloha ID 18 - test Matematika

Úlohu řešilo 967 lidí
Zveřejněno: 1. 9. 2010, 04:47

Poměr poloměrů vepsané a opsané kružnice rovnostrannému trojúhelníku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 967
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 359
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 183 návštěvníků
Odpověď B: 359 návštěvníků
Odpověď C: 184 návštěvníků
Odpověď D: 116 návštěvníků
Odpověď E: 125 návštěvníků