Úloha ID 18 - test Matematika

Úlohu řešilo 931 lidí
Zveřejněno: 1. 9. 2010, 04:47

Poměr poloměrů vepsané a opsané kružnice rovnostrannému trojúhelníku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 931
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 337
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 180 návštěvníků
Odpověď B: 337 návštěvníků
Odpověď C: 179 návštěvníků
Odpověď D: 112 návštěvníků
Odpověď E: 123 návštěvníků