Úloha ID 18 - test Matematika

Úlohu řešilo 957 lidí
Zveřejněno: 1. 9. 2010, 04:47

Poměr poloměrů vepsané a opsané kružnice rovnostrannému trojúhelníku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 957
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 354
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 181 návštěvníků
Odpověď B: 354 návštěvníků
Odpověď C: 182 návštěvníků
Odpověď D: 115 návštěvníků
Odpověď E: 125 návštěvníků