This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 18 - test Matematika

Úlohu řešilo 968 lidí
Zveřejněno: 1. 9. 2010, 04:47

Poměr poloměrů vepsané a opsané kružnice rovnostrannému trojúhelníku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 968
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 360
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 183 návštěvníků
Odpověď B: 360 návštěvníků
Odpověď C: 184 návštěvníků
Odpověď D: 116 návštěvníků
Odpověď E: 125 návštěvníků