Úloha ID 176 - test Matematika

Úlohu řešilo 848 lidí
Zveřejněno: 27. 8. 2011, 22:02

Poloměr kružnice vepsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Délka výšky/těžnice v rovnostranném trojúhelníku je: a/2*√3 ; Poloměr kr. vepsané je shodný se vzdáleností těžiště od pat výšek, tedy 1/3 těžnice.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 848
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 324
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 151 návštěvníků
Odpověď B: 32 návštěvníků
Odpověď C: 324 návštěvníků
Odpověď D: 127 návštěvníků
Odpověď E: 214 návštěvníků