This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 176 - test Matematika

Úlohu řešilo 897 lidí
Zveřejněno: 27. 8. 2011, 22:02

Poloměr kružnice vepsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Délka výšky/těžnice v rovnostranném trojúhelníku je: a/2*√3 ; Poloměr kr. vepsané je shodný se vzdáleností těžiště od pat výšek, tedy 1/3 těžnice.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 897
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 351
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 153 návštěvníků
Odpověď B: 32 návštěvníků
Odpověď C: 351 návštěvníků
Odpověď D: 138 návštěvníků
Odpověď E: 223 návštěvníků