This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 17 - test Matematika

Úlohu řešilo 878 lidí
Zveřejněno: 1. 9. 2010, 03:57

Zasedání rady města mělo 60 účastníků. Byly připraveny tři druhy nápojů - A, B a C. Každý účastník mohl ochutnat všechny nápoje. Žádný účastník neochutnal během zasedání současně nápoj A a B. Nápoj A ochutnalo 32 osob, B 28 osob, C 36 osob. Každý účastník ochutnal alespoň jeden nápoj, právě jeden nápoj ochutnalo 24 osob. Kolik účastníků ochutnalo pouze nápoj C?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 878
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 242
Procentuální úspěšnost: 28%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 242 návštěvníků
Odpověď B: 65 návštěvníků
Odpověď C: 208 návštěvníků
Odpověď D: 113 návštěvníků
Odpověď E: 250 návštěvníků