Úloha ID 169 - test Matematika

Úlohu řešilo 938 lidí
Zveřejněno: 7. 5. 2011, 12:45

Definiční obor funkce f:y=|log|x|| je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 938
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 317
Procentuální úspěšnost: 34%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 225 návštěvníků
Odpověď B: 317 návštěvníků
Odpověď C: 288 návštěvníků
Odpověď D: 35 návštěvníků
Odpověď E: 73 návštěvníků