This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 169 - test Matematika

Úlohu řešilo 1009 lidí
Zveřejněno: 7. 5. 2011, 12:45

Definiční obor funkce f:y=|log|x|| je:






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1009
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 355
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 238 návštěvníků
Odpověď B: 355 návštěvníků
Odpověď C: 304 návštěvníků
Odpověď D: 35 návštěvníků
Odpověď E: 77 návštěvníků