This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 164 - test Matematika

Úlohu řešilo 1201 lidí
Zveřejněno: 21. 4. 2011, 16:53

Rovnice: 2x + 4x + 8x + 16x + ... = 1 má kořen:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1201
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 476
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 476 návštěvníků
Odpověď B: 175 návštěvníků
Odpověď C: 74 návštěvníků
Odpověď D: 72 návštěvníků
Odpověď E: 404 návštěvníků