Úloha ID 160 - test Matematika

Úlohu řešilo 1208 lidí
Zveřejněno: 12. 4. 2011, 10:48

Číslo x = n3 − n, kde n je číslo přirozené je vždy dělitelné číslem:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

x = n3 − n = (n−1)n(n+1), což je součin tří po sobě jdoucích čísel, z nichž jedno je jistě dělitelné třemi, a alespoň jedno (maximálně dvě) je sudé (dělitelné dvěmi). => x je tedy vždy delitelné číslem 3 i 2, tedy šesti.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1208
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 495
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 248 návštěvníků
Odpověď B: 495 návštěvníků
Odpověď C: 67 návštěvníků
Odpověď D: 55 návštěvníků
Odpověď E: 343 návštěvníků