Úloha ID 16 - test Matematika

Úlohu řešilo 812 lidí
Zveřejněno: 1. 9. 2010, 03:56

Rovnice přímky, která je obrazem přímky 3x - y - 3 = 0 v osové souměrnosti s osou y = x, je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 812
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 273
Procentuální úspěšnost: 34%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 113 návštěvníků
Odpověď B: 239 návštěvníků
Odpověď C: 63 návštěvníků
Odpověď D: 124 návštěvníků
Odpověď E: 273 návštěvníků