Úloha ID 155 - test Matematika

Úlohu řešilo 717 lidí
Zveřejněno: 2. 4. 2011, 15:57

Fotografie k úloze

Složený výrok na obrázku je tautologický s výrokem:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Operaci, jejíž znak je na obrázku se říká úplná disjuknce. Výrok na obrázku říká: Buď a, nebo b.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 717
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 264
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 264 návštěvníků
Odpověď B: 107 návštěvníků
Odpověď C: 60 návštěvníků
Odpověď D: 227 návštěvníků
Odpověď E: 59 návštěvníků