This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 155 - test Matematika

Úlohu řešilo 757 lidí
Zveřejněno: 2. 4. 2011, 15:57

Složený výrok na obrázku je tautologický s výrokem:


Fotografie k úloze

Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Operaci, jejíž znak je na obrázku se říká úplná disjuknce. Výrok na obrázku říká: Buď a, nebo b.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 757
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 282
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 282 návštěvníků
Odpověď B: 113 návštěvníků
Odpověď C: 61 návštěvníků
Odpověď D: 237 návštěvníků
Odpověď E: 64 návštěvníků