Úloha ID 15 - test Matematika

Úlohu řešilo 1135 lidí
Zveřejněno: 1. 9. 2010, 03:54

Počet os souměrnosti pravidelného n-úhelníku je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1135
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 537
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 43 návštěvníků
Odpověď B: 74 návštěvníků
Odpověď C: 537 návštěvníků
Odpověď D: 210 návštěvníků
Odpověď E: 271 návštěvníků