This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 145 - test Matematika

Úlohu řešilo 1506 lidí
Zveřejněno: 19. 3. 2011, 19:10

V šuplíku mám neuspořádaně uložených 5 modrých, 3 žluté, 2 hnědé a 1 bílou ponožku. Kolik jich musím poslepu vytáhnout, abych měl jistotu, že vytáhnu 3 ponožky stejné barvy.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

V nejhorším případě vytáhnu 3 modré, 2 žluté, 2 hnědé a 1 bílou ponožku, nebo 2 modré, 3 žluté, 2 hnědé a 1 bílou ponožku (tj. 8 ponožek).


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1506
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 557
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 332 návštěvníků
Odpověď B: 157 návštěvníků
Odpověď C: 557 návštěvníků
Odpověď D: 278 návštěvníků
Odpověď E: 182 návštěvníků