Úloha ID 136 - test Matematika

Úlohu řešilo 1190 lidí
Zveřejněno: 5. 3. 2011, 12:23

Minimum funkce f:y= x2 - 4 pro x z oboru reálných čísel je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

x2 je číslo nezáporné (≥0), minimum fuknce (hodnota -4) je pouze pro x=0.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1190
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 432
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 432 návštěvníků
Odpověď B: 165 návštěvníků
Odpověď C: 297 návštěvníků
Odpověď D: 196 návštěvníků
Odpověď E: 100 návštěvníků