This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 127 - test Matematika

Úlohu řešilo 743 lidí
Zveřejněno: 23. 2. 2011, 16:55

Všechny kořeny rovnice: |-x2 + x - 1| = |-x2 + 2x - 3| leží v intervalu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Jediný kořen rovnice je x = 2.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 743
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 334
Procentuální úspěšnost: 45%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 134 návštěvníků
Odpověď B: 73 návštěvníků
Odpověď C: 90 návštěvníků
Odpověď D: 334 návštěvníků
Odpověď E: 112 návštěvníků