Úloha ID 127 - test Matematika

Úlohu řešilo 696 lidí
Zveřejněno: 23. 2. 2011, 16:55

Všechny kořeny rovnice: |-x2 + x - 1| = |-x2 + 2x - 3| leží v intervalu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Jediný kořen rovnice je x = 2.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 696
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 299
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 131 návštěvníků
Odpověď B: 70 návštěvníků
Odpověď C: 87 návštěvníků
Odpověď D: 299 návštěvníků
Odpověď E: 109 návštěvníků