This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 122 - test Matematika

Úlohu řešilo 1212 lidí
Zveřejněno: 19. 2. 2011, 10:45

Poměr průměrů vepsané a opsané kružnice čtverci:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1212
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 526
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 157 návštěvníků
Odpověď B: 284 návštěvníků
Odpověď C: 526 návštěvníků
Odpověď D: 114 návštěvníků
Odpověď E: 131 návštěvníků