Úloha ID 122 - test Matematika

Úlohu řešilo 1159 lidí
Zveřejněno: 19. 2. 2011, 10:45

Poměr průměrů vepsané a opsané kružnice čtverci:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1159
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 488
Procentuální úspěšnost: 42%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 154 návštěvníků
Odpověď B: 276 návštěvníků
Odpověď C: 488 návštěvníků
Odpověď D: 110 návštěvníků
Odpověď E: 131 návštěvníků