This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 117 - test Matematika

Úlohu řešilo 1043 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2011, 23:00

Součet 3-tího a 368-mého členu aritmetické posloupnosti je vždy stejný jako součet:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

s = a3 + a368 = a1+2d + a1 + 367d = 2a1 + 369d

a8 + a363 = 2a1 + 369d


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1043
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 698
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 698 návštěvníků
Odpověď B: 113 návštěvníků
Odpověď C: 152 návštěvníků
Odpověď D: 26 návštěvníků
Odpověď E: 54 návštěvníků