This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 114 - test Matematika

Úlohu řešilo 787 lidí
Zveřejněno: 11. 2. 2011, 11:11

Je dána funkce f(k)=k2+2k+5. Jediné číslo x splňující rovnici f(x)=f(x−1) je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 787
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 254
Procentuální úspěšnost: 32%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 86 návštěvníků
Odpověď B: 254 návštěvníků
Odpověď C: 91 návštěvníků
Odpověď D: 81 návštěvníků
Odpověď E: 275 návštěvníků