Úloha ID 114 - test Matematika

Úlohu řešilo 739 lidí
Zveřejněno: 11. 2. 2011, 11:11

Je dána funkce f(k)=k2+2k+5. Jediné číslo x splňující rovnici f(x)=f(x−1) je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 739
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 231
Procentuální úspěšnost: 31%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 85 návštěvníků
Odpověď B: 231 návštěvníků
Odpověď C: 86 návštěvníků
Odpověď D: 79 návštěvníků
Odpověď E: 258 návštěvníků