This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 113 - test Matematika

Úlohu řešilo 988 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2011, 11:36

Sportovec Martin vyběhně po schodech budovy strojní fakulty Z pátého patra směrem nahoru. V tu chvíli vyjíždí ze třetího patra Pavel nahoru výtahem. Výtah jede nahoru konstantní rychlostí 5 sekund/patro. Martinovi trvá první vybíhané patro 6 sekund a každé další o 0,1 sekundy déle. Ve kterém patře již bude Pavel před Martinem?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

patro Martin Pavel
3   0
4   5
5 0 10
6 6 15
7 12,1 20
8 18,3 25
9 24,6 30
10 31 35
11 37,5 40
12 44,1 45
13 50,8 50

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 988
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 243
Procentuální úspěšnost: 25%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 221 návštěvníků
Odpověď B: 144 návštěvníků
Odpověď C: 243 návštěvníků
Odpověď D: 94 návštěvníků
Odpověď E: 286 návštěvníků