Úloha ID 111 - test Matematika

Úlohu řešilo 775 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2011, 11:35

Jsou−li x1=−2 a x2=3 kořeny kvadratické rovnice, pak ji lze zapsat tvarem: 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 775
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 281
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 69 návštěvníků
Odpověď B: 78 návštěvníků
Odpověď C: 289 návštěvníků
Odpověď D: 281 návštěvníků
Odpověď E: 58 návštěvníků