This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 111 - test Matematika

Úlohu řešilo 818 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2011, 11:35

Jsou−li x1=−2 a x2=3 kořeny kvadratické rovnice, pak ji lze zapsat tvarem: 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 818
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 311
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 69 návštěvníků
Odpověď B: 79 návštěvníků
Odpověď C: 300 návštěvníků
Odpověď D: 311 návštěvníků
Odpověď E: 59 návštěvníků