Úloha ID 104 - test Matematika

Úlohu řešilo 894 lidí
Zveřejněno: 5. 2. 2011, 21:50

Délka tělesové úhlopříčky krychle je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Pomocí Pythagorovy věty spočítáme délku stěnové úhlopříčky (a*√2) a následně délku tělesové úhlopříčky (a*√3)


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 894
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 470
Procentuální úspěšnost: 53%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 82 návštěvníků
Odpověď B: 138 návštěvníků
Odpověď C: 470 návštěvníků
Odpověď D: 113 návštěvníků
Odpověď E: 91 návštěvníků