This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 104 - test Matematika

Úlohu řešilo 922 lidí
Zveřejněno: 5. 2. 2011, 21:50

Délka tělesové úhlopříčky krychle je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Pomocí Pythagorovy věty spočítáme délku stěnové úhlopříčky (a*√2) a následně délku tělesové úhlopříčky (a*√3)


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 922
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 493
Procentuální úspěšnost: 53%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 82 návštěvníků
Odpověď B: 140 návštěvníků
Odpověď C: 493 návštěvníků
Odpověď D: 114 návštěvníků
Odpověď E: 93 návštěvníků