This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 1 - test Matematika

Úlohu řešilo 1280 lidí
Zveřejněno: 22. 8. 2010, 17:26

Kolik úhlopříček má konvexní pětiúhelník?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Lze například uplatnit pravidlo, že konvexní n-úhelník má n.(n-3)/2 úhlopříček.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1280
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 764
Procentuální úspěšnost: 60%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 131 návštěvníků
Odpověď B: 162 návštěvníků
Odpověď C: 764 návštěvníků
Odpověď D: 76 návštěvníků
Odpověď E: 147 návštěvníků