Úloha ID 1 - test Matematika

Úlohu řešilo 1229 lidí
Zveřejněno: 22. 8. 2010, 17:26

Kolik úhlopříček má konvexní pětiúhelník?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Lze například uplatnit pravidlo, že konvexní n-úhelník má n.(n-3)/2 úhlopříček.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1229
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 730
Procentuální úspěšnost: 59%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 129 návštěvníků
Odpověď B: 151 návštěvníků
Odpověď C: 730 návštěvníků
Odpověď D: 75 návštěvníků
Odpověď E: 144 návštěvníků