This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 1 - test Matematika

Úlohu řešilo 1324 lidí
Zveřejněno: 22. 8. 2010, 17:26

Kolik úhlopříček má konvexní pětiúhelník?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Lze například uplatnit pravidlo, že konvexní n-úhelník má n.(n-3)/2 úhlopříček.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1324
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 796
Procentuální úspěšnost: 60%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 132 návštěvníků
Odpověď B: 169 návštěvníků
Odpověď C: 796 návštěvníků
Odpověď D: 77 návštěvníků
Odpověď E: 150 návštěvníků