Anglický jazyk - Čtení a porozumění textu - úlohy

Anglický jazyk » Čtení a porozumění textu úloha ID 386

Choose the best option.

What animal can you choose if I offer you elephant, mouse, tiger?